Chcemy, żebyś wiedział, że strona internetowa, z której korzystasz używa plików cookies, za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz w celu zarządzania stroną i poprawy jakości usług, w tym dostosowania treści do preferencji i zainteresowań użytkownika. Korzystając ze strony, zgadzasz się na używanie plików cookies. Informacja o stosowaniu cookies „więcej informacji” wyjaśnia czym są pliki cookies, jak przetwarzamy zbierane przy ich pomocy dane, w jaki sposób nasi partnerzy mogą używać cookies, jak możesz zmienić ustawienia oraz zawiera inne szczegółowe informacje na temat plików cookies.

   

Regulamin Promocji „-20% za min. 99zł lub 30% za min. 199zł” na wszystkie akcesoria.

  Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w Akcji Promocyjnej „-20% na zakupy za minimum 99 zł -30% na zakupy za minimum 199zl.”

2.Organizatorem Promocji jest Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 - 823) przy ul. Salsy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000046562, REGON: 277632751, NIP: 646-25-26-337, kapitał zakładowy 40 841 450,00 zł, Oddział Style w Warszawie (02 – 823) przy ul. Salsy 2.

3. 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

5. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym catfootwear.pl i nie łączy się z innymi promocjami i kuponami.

6. Promocja obowiązuje w okresie od 25.04.2023 do 31.05.2023

7. Uczestnik może wielokrotnie korzystać z Promocji w okresie jej obowiązywania

8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie w okresie od 25.04.2023 roku do 31.05.2023 roku, za pośrednictwem sklepu internetowego catfootwear.pl, zakupu produktów z asortymentu akcesoriów co uprawnia do uzyskania rabatu promocyjnego w wysokości 20% przy zakupie za minimum 99zł i 30% przy zakupie za minimum 199zł.

9. Po spełnieniu warunków skorzystania z Promocji, określonych w ust. 7 Regulaminu, rabat jest naliczany automatycznie w odniesieniu do sumy wartości wszystkich zakupionych produktów objętych promocją

10. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych niniejszą Promocją a) nieuszkodzone i nienoszące śladów używania produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu towaru, co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi;

b) zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Do zwrotu należy dołączyć formularz zwrotu

11. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

12. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]

13. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także zapisy regulaminu Sklepu Internetowego catfootwear.pl.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2023 r.